FBAShop เสื้อยืดน้องกวางเรนเดียร์ ไอเต้าน้อน น่ารักมากมายจริงๆ

FBAShop เสื้อยืดน้องกวางเรนเดียร์ ไอเต้าน้อน น่ารักมากมายจริงๆ ราคา 80 บาท

FBAShop เสื้อยืดน้องกวางเรนเดียร์ ไอเต้าน้อน น่ารักมากมายจริงๆ ราคา 80 บาท ราคา 80 บาท โปรดคลิกดูตารางเทียบไซส์ของทางร้านเทียบกับขนาดตัวของผู้ใส่ก่อนกดสั่งซื้อ ตารางเทียบไซส์ M รอบอก 40 นิ้ว ไหล่กว้าง 19 นิ้ว รอบแขน 16 นิ้ว ความยาวเสื้อ 25 นิ้ว…