MukUniform มุกยูนิฟอร์ม

เสื้อกาวน์ คอกลม ฟ้าริ้ว แขนสั้น ไม่มีโลโก้ มุกยูนิฟอร์ม ราคา 340 บาท

เสื้อกาวน์ คอกลม ฟ้าริ้ว แขนสั้น ไม่มีโลโก้ มุกยูนิฟอร์ม ราคา 340 บาท ราคา 340 บาท คุณลักษณะของผ้า  มีลักษณะเป็นผ้าหนาปานกลาง มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ Polyester ดูดซับเหงื่อดี วิธีวัดเสื้อ 1.ผู้หญิง วัดยึดจากรอบ อก เป็น หลัก เช่น วัดได้อก…


เสื้อกาวน์คอบัว แขนสั้น เขียวริ้ว เขียว-ขาว ตรากระทรวงสาธารณสุข มุกยูนิฟอร์ม ราคา 360 บาท

เสื้อกาวน์คอบัว แขนสั้น เขียวริ้ว เขียว-ขาว ตรากระทรวงสาธารณสุข มุกยูนิฟอร์ม ราคา 360 บาท ราคา 360 บาท คุณลักษณะของผ้า  มีลักษณะเป็นผ้าหนาปานกลาง มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ Polyester ดูดซับเหงื่อดี วิธีวัดเสื้อ 1.ผู้หญิง วัดยึดจากรอบ อก เป็น หลัก เช่น วัดได้อก…


เสื้อกาวน์คอปก เหลือง-ขาว เสื้อเหลืองริ้ว แขนสั้น ไม่มีโลโก้ Muk uniform มุกยูนิฟอร์ม ราคา 340 บาท

เสื้อกาวน์คอปก เหลือง-ขาว เสื้อเหลืองริ้ว แขนสั้น ไม่มีโลโก้ Muk uniform มุกยูนิฟอร์ม ราคา 340 บาท ราคา 340 บาท คุณลักษณะของผ้า  มีลักษณะเป็นผ้าหนาปานกลาง มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ Polyester ดูดซับเหงื่อดี วิธีวัดเสื้อ 1.ผู้หญิง วัดยึดจากรอบ อก เป็น หลัก…