Odds.and_Ends

กระโปรง ผ้าเคมีขอบเอว มีกาวในตัว รีดติดได้เลย สะดวก (ราคาต่อเมตร) สำหรับขอบเอวกระโปรง/กางเกงแบบขอบตรง

กระโปรง ผ้าเคมีขอบเอว มีกาวในตัว รีดติดได้เลย สะดวก (ราคาต่อเมตร) สำหรับขอบเอวกระโปรง/กางเกงแบบขอบตรง ราคา 7 บาท ราคา 7 บาท ผ้าเคมีขอบเอว มีกาวในตัว รีดติดได้เลย สะดวก สำหรับขอบเอวกระโปรง/กางเกงแบบขอบตรง หรือสามารถนำไปใช้กับงานDiyอื่นๆได้เช่นกัน รีดแล้วจะทำให้ผ้าแข็งอยู่ทรง (ราคาต่อเมตร) ทางร้านจะตัดยาวตามจำนวนที่ลูกค้ากดสั่งซื้อ เช่น กดสั่ง5 ทางร้านจะตัดยาว5เมตร…